Liturgia
2021.09.08 22:43

List wiernych przywiązanych do Mszy tradycyjnej - do katolików na całym świecie

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? (Mt 7, 9)

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy decyzję papieża Franciszka o odwołaniu głównych zarządzeń motu proprio Summorum Pontificum ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI 7 lipca 2007 roku. Po dziesięcioleciach podziałów i waśni to motu proprio było - dla wszystkich wiernych katolików - dziełem pokoju i pojednania.

Rzym złamał słowo dane przez papieża Benedykta XVI, w sposób brutalny i nieprzejednany, daleki od tak chwalonej otwartości braterskiej.

Wolą papieża Franciszka, wyrażoną w motu proprio Traditionis Custodes z 16 lipca 2021 roku, jest zanik celebracji Mszy należącej do Tradycji Kościoła. Ta decyzja wywołuje naszą konsternację. Jak zrozumieć to zerwanie z Mszałem tradycyjnym, „czcigodnym i starożytnym“ urzeczywistnieniem „prawa wiary“, które karmiło tak wiele ludów, tak wielu misjonarzy i tak wielu świętych? Jakiego zła dopuszczają się wierni, którzy pragną - po prostu - modlić się tak jak to czynili ich przodkowie od wieków? Czy można zignorować fakt, że Msza „trydencka“ nawraca wiele dusz, przyciąga zgromadzenia młodych i gorliwych, wzbudza liczne powołania, spowodowała powstanie seminariów, wspólnot zakonnych, klasztorów, jest kręgosłupem wielu szkół, stowarzyszeń młodzieżowych, akcji katechetycznych, rekolekcji i pielgrzymek?

Wielu z was, bracia katolicy, księża, biskupi, zwierzyło nam swoje niezrozumienie i głęboki ból - dziękujemy za wasze liczne świadectwa wsparcia.

Sprzyjanie pokojowi Kościoła w celu budowania jedności w miłości, ale także prowadzenie katolików do odnowienia więzi ze swym własnym dziedzictwem poprzez jak najszersze odkrywanie bogactw tradycji liturgicznej, skarbca Kościoła - takie były cele, do których zmierzało Summorum Pontificum. Papież-emeryt Benedykt XVI ogląda za życia zniszczenie swego dzieła pojednania.

W epoce naznaczonej materializmem oraz rozrywanej podziałami społecznymi i kulturowymi pokój liturgiczny wydaje się być absolutną koniecznością dla wiary i życia duchowego katolików w świecie, który umiera z pragnienia. Drastyczne restrykcje przy udzielaniu zgody na celebrowanie Mszy według formy tradycyjnej wywołają znowu podejrzenia, wątpliwości i zapowiedź powrotu waśni liturgicznej rozdzierającej lud chrześcijański.

Stwierdzamy uroczyście, wobec Boga i wobec ludzi: nie pozwolimy nikomu pozbawić wiernych tego skarbu, który przede wszystkim należy do Kościoła. Nie pozostaniemy bierni wobec duchowego tłumienia powołań, które przygotowuje motu proprio Traditionis Custodes. Nie pozbawimy naszych dzieci owego uprzywilejowanego środka przekazu wiary, którym jest wierność liturgii tradycyjnej.

Tak jak synowie wobec swego ojca - prosimy papieża Franciszka, aby zrewidował swą decyzję, odwołując Traditionis Custodes i przywracając pełną wolność celebrowania Mszy „trydenckiej“, na chwałę Boga i dla dobra wiernych. Raczej o chleb niż o kamienie.

 

8 września 2021, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Jeanne Smits

Jean-Pierre Maugendre

Philippe Maxence

Jean de Tauriers

Guillaume de Thieulloy

Charles de Meyer

Benjamin Blanchard

Christian Marquant

Michel De Jaeghere

Hervé Rolland

Maike Hickson

Robert Hickson

Roberto de Mattei

Michael Matt

Marie-Pauline Deswarte

Jean-Baptiste Pierchon

Hugues Petit

Jean Sévillia

Xavier Arnaud

Laurent Dandrieu

Henri Sire

Jacques Charles-Gaffiot

Victor Aubert

Bernard Anthony

Reynald Seycher

François Billot de Lochner

Anne Brassié

Jérôme Triomphe

Cyrille Dounot

Thibaud Collin

Alvino-Mario Fantini

Paweł Milcarek

Marek Jurek

Philippe Pichot-Bravard

Philippe Lauvaux

Claude Goyard

Philippe de Villiers

Max Guazzini

Pierre de Lauzun

Yves Daoudal

Jean-Marie Molitor

Michael Hageböck

 


Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji