Artykuł Był pokornym i wiernym sługą „kwestii liturgicznej” dodany do schowka.