okładka
DOSTĘPNY

Nr 91-92, RP 2023

Długie trwanie Ratzingera

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

 

hymny

6

Kommodian

Jeśli pragniesz, by prośby

10

Paweł Milcarek

Trzej jeźdźcy

 

ratzinger

18

Paweł Milcarek

Zmarł Benedykt XVI

20

Paweł Beyga

Być niezależnym w Kościele. Lekcja Benedykta XVI

26

Paweł Milcarek

Papieska teologia Benedykta XVI

 

ratzinger:autorzy

34

Josef Ratzinger

Relatywizm - centralny problem wiary dzisiaj

 

ratzinger:rozmowy "Christianitas"

50

Paweł Beyga

Dziedzictwo Josepha Ratzingera

60

Dom Jean Pateau OSB

Był pokornym i wiernym sługą „kwestii liturgicznej”

 

ratzinger:studia

66

Tomasz Dekert

Summorum Pontificum a pojednanie w Kościele. Polemika z progresywną krytyką opcji liturgicznej Benedykta XVI

87

Paweł Beyga

Współczesny ultramontanizm jako pobożna forma ideologii. Josepha Ratzingera spojrzenie na papiestwo

100

Cezary Kościelniak

Ite missa est. Encyklika Caritas in veritate jako filozofia społeczna Josepha Ratzingera

120

Chantal Delsol

Europejska podróż jako doświadczenie, przygoda i poszukiwanie prawdy

 

wiersze

131

Richard Crashaw

Epitafium dla pary małżeńskiej, która została pochowana wspólnie

137

George Parsons Lathrop

Dziecięca modlitwa

 

powieść

139

Michał Gołębiowski

Nad ranem znajduję

 

po katolickich śladach

145

Paweł Grad

Po katolickich śladach (8): Carl Schmitt

 

duchowość

150

Paweł Milcarek

Jedno Kapłaństwo w trzech Mszach

166

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział XXXII. O narzędziach i innych przedmiotach należących do klasztoru

169

Dom Geoffroy Kemlin OSB

Przedmowa Opata Solesmes do wydania polskiego Komentarza do Reguły św. Benedykta Dom Paula Delatte'a

 

szkice

186

Paweł Milcarek

Co to jest humanizm katolicki

203

Juliusz Gałkowski

Ku teologii sztuk plastycznych – obraz jako szabat

215

Bartosz Kurkowski

Czy odkrycia neuronauk podważają istnienie duszy?

223

Andrzej Bobiec

Czy dom może być hubem?

 

wydarzenie

232

Paweł Milcarek

Przemówienie wygłoszone z okazji wręczenia Nagrody Świętego Jana Pawła II dla Rodziny, Miłości i Życia

 

hyperteksty

242

Piotr Chrzanowski

Biedny Gutowski patrzy na ubowskie akta

244

Alicja Straszecka

O dojrzałym kształcie mitologii greckiej

 

reakcja

249

Tomasz Rowiński

Czy wystarczy nie chcieć dziecka by je zabić? W sprawie mordu na Kamilu

 

felieton

255

Paweł Milcarek

Ulica feminatywów

255

O autorach