ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 

(1956-2024), kapłan katolicki (obrządków: ormiańskiego i rzymskiego), duszpasterz Ormian, inicjator pracy charytatywnej, prezes Fundacji im. Brata Alberta (zajmującej się pomocą niepełnosprawnym), zwolennik lustracji duchowieństwa, zaangażowany w upamiętnienie ludobójstwa na Kresach. Wydał m.in. książki: Księża wobec bezpieki (2007), Moje życie nielegalne (2008), Przemilczane ludobójstwo na Kresach (2008), Chodzi mi tylko o prawdę (2012). Jeden z rozmówców w książce Alarm dla Kościoła.