Stanisław Grygiel

Stanisław Grygiel

 

(1934-2023), doktor filozofii, uczeń Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II, wykładowca filozofii człowieka na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (kierował też katedrą Karola Wojtyły w Papieskim Instytucie Jana Pawła II przy tymże uniwersytecie). Autor licznych publikacji, w tym między innymi książki Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II. Requiestat in pace!