Jan z Limoges OCist./OFM

 

Przeor w Clairvaux (1206), opat Bakony (dziś Zirc) w latach 1208-1218, potem członek zakonu św. Franciszka