Raban Maur

Raban Maur

 

(780 − 856), mnich benedyktyński, teolog, autor hymnów brewiarzowych, kronikarz i uczony czasów karolińskich. Requiescat in pace!