o. Tomasz Grabowski OP

O. Tomasz Grabowski OP

 

(1978),dominikanin, prowadził szereg wykładów poświęconych liturgii w ramach m.in. Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii czy Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, „List” i w „Teofilu”. Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego.