Ignacy Masny

Ignacy Masny

 

(1991), muzealnik i redaktor, historyk z wykształcenia.